Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn
Những khách hàng đã sử dụng Revit nói gì?

Những khách hàng đã sử dụng Revit nói gì?

Những khách hàng đã sử dụng Revit nói gì? Phần mềm đã dùng: Autodesk Revit Architecture +  Autodesk Navisworks Manage + Autodesk BIM 360 Field. Consigli Construction hoàn thành việc xây dựng ký túc xá sớm hơn dự định bằng cách sử dụng giải pháp Autodesk BIM. Sử dụng...