Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

Đào tạo Revit

What? – Family Adaptive là gì?

Metric Generic Model Adaptive (thường gọi Revit Family Adaptive), là một loại Family đặc biệt của Revit. Đây là loại Family chứa đựng sức mạnh trong việc sử dụng các thông số (Parameter) để phục vụ quá trình Thiết kế và Xây dựng dự án. Điểm đặc biệt của loại Family này đó chính chứa các điểm Adaptive Point thông minh, có thể sử dụng để tạo ra hầu hết các loại đối tượng cần sự tùy biến, linh động cao khi sử dụng Revit phục vụ dự án.
Truy cập vào Family này bằng cách: New > Family > Metric Generic Model Adaptive

Why? – Tại sao cần học về Revit Family Adaptive?

Khi sử dụng Revit trong Mô hình thông tin xây dựng (BIM), bạn sẽ gặp phải:
– Tạo ra các thiết kế có sự linh động, tùy biến, biến đổi theo các thông số  (Parametric Design) như các thiết kế của tượng đài KTS Zaha Hadid.
– Tạo ra các loại Family đặc biệt, không có sẵn, phục vụ những yêu cầu cụ thể của dự án.
– Tạo ra các loại Family thông minh, có tính tự động hóa cao, giúp giải quyết các công việc thủ công, tiết kiệm thời gian, công sức và đảm bảo tiến độ.
Để trở thành một người sử dụng Revit chuyên nghiệp, đủ năng lực tham gia các dự án lớn, đón nhận các cơ hội khi Revit / BIM áp dụng rộng rãi, bạn chắc chắn phải nắm rõ cách tạo dựng và quản lý các thông số Parameter cho Family Revit và Metric Generic Model Adaptive chính là chìa khóa để bạn nắm bắt được sức mạnh này.

Khóa học Revit Family Adaptive Cơ bản của ANABIM Education, sẽ giúp các bạn nắm được:
– Hiểu về bản chất của Metric Generic Model Adaptive.
– Học về các thuật toán, thông số thường gặp khi tạo dựng Family, như cách tạo ra thông số thay đổi kích thước, góc, tọa độ điểm, vật liệu…
– Ứng dụng Thông số trong Metric Generic Model Adaptive nhằm xây dựng các Hình khối Concept Kiến trúc biến đổi theo thuật toán.
– Xây dựng hệ thống Module Vỏ bao che có thông số, biến đổi uyển chuyển, tạo ra các Thiết kế đẹp mắt, ấn tượng, đẳng cấp Quốc tế.

Revit Family Adaptive online cơ bản cung cấp tới học viên các kiến thức nền tảng, tạo tiền đề vững chắc trong việc ứng dụng Revit Metric Generic Model Adaptive trong các dự án. Hoàn thành khóa học này, bạn có thể dễ dàng tham gia các khóa học nâng cao và chuyên sâu khác của ANABIM Education hoặc tự học, tự tìm hiểu qua các kênh khác hoặc qua các dự án thực tế.

 


Trình độ: Người mới bắt đầu

Số lượng: 62 Video

Tổng thời gian: 4 giờ 50 phút

ngocvu