Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

Tổng Quan

Project review software for AEC professionals

Phần mềm đánh giá dự án Navisworks cho phép các chuyên gia kiến trúc, kỹ thuật, và xây dựng đánh giá tích hợp cả mô hình và dữ liệu với các bên liên quan để có thể kiểm soát tốt hơn kết quả của dự án.

Sản phẩm nào NavisWorks phù hợp với bạn, hãy so sánh

Navisworks Manage

Kiểm soát kết quả tốt hơn với sự phối hợp tiên tiến, phân tích 5D, và các công cụ mô phỏng.

Navisworks Simulate

Xem lại và giao tiếp thông tin chi tiết dự án thông qua phân tích 5D và mô phỏng.

Coordination

BIM 360 Glue integration

NAVISWORKS MANAGE, NAVISWORKS SIMULATE

Sự kết hợp sâu sắc hơn giữa NavisWorks và BIM 360

BIM coordination with AutoCAD

NAVISWORKS MANAGE, NAVISWORKS SIMULATE

Tăng cường phối hợp dự án với sự phối hợp giữa các tính năng BIM trong AutoCAD.

Clash detection and interference checking

NAVISWORKS MANAGE

Giúp dự đoán tốt hơn và giảm thiểu khả năng xảy ra xung đột và các vấn đề gây cản trở.

Clash and interference management

NAVISWORKS MANAGE

Quản lý và theo dõi các xung đột và va chạm dễ dàng hơn.

Dedicated Clash Detection tool

NAVISWORKS MANAGE

Công cụ Clash Detection hỗ trợ nhận dạng, quản lý, và giải quyết các các xung đột.

BIM 360 shared views

NAVISWORKS MANAGE, NAVISWORKS SIMULATE

Người dùng kết nối với một dự án BIM 360 Glue có thể chia sẻ quan điểm về kết quả…

Model review

Interoperability enhancements

NAVISWORKS MANAGE, NAVISWORKS SIMULATE

Review và cộng tác với toàn bộ nhóm dự án của bạn với sự hỗ trợ phần mềm của bên thứ ba.

Model file and data aggregation

NAVISWORKS MANAGE, NAVISWORKS SIMULATE

Kết hợp dữ liệu thiết kế và xây dựng vào một mô hình tích hợp duy nhất, sử dụng mô hình xuất bản, dữ liệu, và các công cụ mô hình tập hợp.

Whole-project review

NAVISWORKS MANAGE

Tạo điều kiện để có thể xem xét tất cả các khía cạnh dự án của bạn với bộ công cụ đánh giá.

NWD and DWF publishing

NAVISWORKS MANAGE

Xuất toàn bộ dự án của bạn cho một whole-project view. Xuất và lưu trữ mô hình dự án hoàn chỉnh trong một tập tin NWD hoặc DWF.

Streamlined collaboration

NAVISWORKS MANAGE

Truyền đạt ý định thiết kế rõ ràng hơn và khuyến khích làm việc theo nhóm với sự giúp đỡ từ các công cụ hợp tác.

Measurement tools

NAVISWORKS MANAGE, NAVISWORKS SIMULATE

Đạt được độ chính xác và kiểm soát tốt hơn khi sử dụng kích thước từ mô hình.

Redline tool

NAVISWORKS MANAGE, NAVISWORKS SIMULATE

Bây giờ khi thêm redlines, bạn có thể sử dụng công cụ mũi tên Redline cho việc kiểm soát tốt và rõ ràng hơn.

Model simulation & analysis

5D project scheduling includes time and cost

NAVISWORKS MANAGE, NAVISWORKS SIMULATE

Mô phỏng lập kế hoạch dự án xây dựng 5D truyền đạt trực quan và phân tích các hoạt động dự án làm giảm thiểu sự chậm trễ hoặc các vấn đề về trình tự.

Photorealistic model rendering

NAVISWORKS MANAGE, NAVISWORKS SIMULATE

Sử dụng khả năng dựng hình ảnh như thật để phát triển hình ảnh động 3D hấp dẫn và hình ảnh cho bài thuyết trình dự án.

Object animation and model simulation

NAVISWORKS MANAGE

Làm động và tương tác với các đối tượng cho mô hình mô phỏng tốt hơn.

Smooth interaction with quantification data

NAVISWORKS MANAGE

Mang quantities từ một mô hình tổng hợp vào một dự án. Quantities của tôi từ tính mô hình, và tạo ra placeholders cho các hạng mục không có trong mô hình.

Coordination

Cloud rendering

NAVISWORKS MANAGE, NAVISWORKS SIMULATE

Kết nối NavisWorks mô hình đến Rendering đám mây trong A360 để tạo ra các mô hình toàn bộ dự án.

Autodesk rendering enhancements

NAVISWORKS MANAGE, NAVISWORKS SIMULATE

Nhận công cụ nâng cao cho visualization với hỗ trợ cải thiện Autodesk Consistent Material, dễ dàng sử dụng các thiết lập render, và một công cụ vị trí mặt trời.

Reality capture enhancements

NAVISWORKS MANAGE

Tận dụng lợi thế của những cải tiến để Recap tích hợp point cloud.

Real-time navigation

NAVISWORKS MANAGE

Khám phá mô hình dự án tích hợp bằng cách sử dụng công cụ điều hướng tiên tiến.

Whole-team project review

NAVISWORKS MANAGE

Mở rộng tầm nhìn toàn bộ dự án cho tất cả các bên liên quan tới dự án với miễn phí  view NavisWorks Freedom 3D, cải thiện giao tiếp và hợp tác.

Supported file formats

NAVISWORKS MANAGE, NAVISWORKS SIMULATE

NavisWorks hỗ trợ nhiều định dạng tập tin được tạo bởi nhiều ứng dụng thiết kế. Nhận thông tin chi tiết các định dạng và các ứng dụng hỗ trợ.

Quantification

Integrated 2D quantification (2D sheet takeoff)

NAVISWORKS MANAGE, NAVISWORKS SIMULATE

Sheet dựa trên định lượng hỗ trợ tích hợp 2D và đo lường dự án 3D, cho phép lập kế hoạch dự án dễ dàng hơn.

3D quantification (integrated model takeoff)

NAVISWORKS MANAGE, NAVISWORKS SIMULATE

Tạo bảng tính số lượng chi tiết từ bộ dữ liệu dự án tích hợp. Sử dụng các công cụ lập bản đồ tài sản để làm việc với nhiều định dạng.

Quantification enhancements

NAVISWORKS MANAGE

Việc định lượng bao gồm hỗ trợ cho trang tính 2D PDF, cho phép mô hình tích hợp và sheet-based takeoff trên các định dạng công nghiệp phổ biến nhất.

Quantification 2D PDF Reader

NAVISWORKS MANAGE

Cải tiến để định lượng bao gồm việc bổ sung một đầu đọc 2D PDF linh hoạt hơn trong quantity takeoff.

Rất dễ để bắt đầu, tải bản dùng thử Navisworks. Tùy chọn mua bao gồm các điều khoản thuê bao linh hoạt để phù hợp với nhu cầu của bạn.