Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

TỰ TIN THIẾT KẾ CÁC HỆ THỐNG BUILDING PHỨC TẠP

Không quan trọng vai trò của bạn trong khâu thiết kế – mechanical, electrical hay plumbing – Revit hỗ trợ cung cấp đầy đủ các tính năng cho bạn. Phần mềm cho bạn khả năng lên model ở một đẳng cấp cao hơn về chi tiết và giúp bạn cộng tác, phối hợp tốt hơn với các dự án buiding của các bên cộng tác khác hiệu quả hơn.

TÍNH NĂNG

Integrated design

Sắp xếp các quy trình thiết kế kỹ thuật với Revit. Sử dụng một mô hình duy nhất để tăng khả năng truyền đạt về ý định thiết kế trước khi xây dựng bắt đầu.

Analysis

Điều chỉnh các mô phỏng và giao diện từ lúc khởi đầu của thiết kế các quy trình, cho phép bạn thỏa các yêu cầu về hiệu năng của hệ thống building. Sử dụng các phân tích dữ liệu các ý tưởng của bạn để cho ra các phép tính kỹ thuật có định hướng. Xem thêm Insight 360.

Documentation

Sử dụng các tool chuyên dụng cho việc thiết kế, lên mô hình, và tạo tài liệu các hệ thống building trong một mô hình bulding chứa đựng đầy đủ thông tin bao gồm các vật liệu kiến trúc và cấu trúc. Xem thêm plumbing design and documentation.

Fabrication

Mô hình cho MEP chế tạo sử dụng công cụ tự động hóa việc bố trí mô hình layout. Chuẩn bị một mô hình để phối hợp chi tiết về chế tạo và lắp đặt.

Rất dễ để bắt đầu, tải bản dùng thử Revit for MEP Engineering. Tùy chọn mua bao gồm các điều khoản thuê bao linh hoạt để phù hợp với nhu cầu của bạn.