Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

TỔNG QUAN

Công nghệ phân tích cấu trúc cho building trên Cloud

Structual Analysis for Revit® cung cấp công nghệ phân tích cấu trúc cho các building dành cho kỹ sư và các nhà thiết kế như một phần của quy trình Building Information Modeling (BIM). Gói dịch vụ này bao gồm trong gói đăng ký thuê bao khi chọn các phần mềm của Autodesk hoặc các khách hàng đang có kế hoạch duy trì các gói lựa chọn sản phẩm.

Overview Video
Chạy các phân tích tĩnh trực tiếp cho Revit trên cloud. Xem video (2:06 phút.)

TÍNH NĂNG

Static analysis

Chạy các phân tích tĩnh cho các mẫu thiết kế cấu trúc trên cloud trực tiếp từ Revit building sesign software.

Parallel analysis and design

Các nhà thiết kế và kỹ sư có thể điều chỉnh các phân tích mô phỏng trong khi vẫn làm việc trên Revit hay cho chạy song song các phân tích các ý tưởng thiết kế cấu trúc.

Webdashboard

Nộp và quản lý các project, model, các phân tích và xem kết quả báo cáo trực tiếp từ các dịch vụ trên cloud.

Calculation note

Khám phá các kết quả phân tích cấu trúc với Calculation note – cung cấp một cái nhìn rõ ràng các tính toán. Xem và lưu các note này với định dạng HTML hay PDF.

Presentation-ready results

Tải các kết quả phân tích từ cloud. Trình bày kết quả về các thành phần của mô hình trên bản đồ, biểu đồ và các deformation.