Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

Tổng quan

Phần mềm MEP cho các nhà thiết kế và soạn thảo

Phần mềm AutoCAD MEP giúp bạn soạn thảo, thiết kế và xây dựng hệ thống tài liệu. Tạo các thiết kế chính xác hơn và tăng năng suất dựa trên môi trường AutoCAD quen thuộc .

Tính năng AutoCAD MEP

Hỗ trợ AutoCAD và AutoCAD Architecture

Làm việc và tham khảo kế hoạch sàn phẳng hoặc hình học để phối hợp tốt hơn.

Hỗ trợ AutoCAD và AutoCAD Architecture

Chuyển đổi cá nhân theo từng đợt hoặc chuyển đổi các khối tới một thiết bị hoặc biểu tượng schematic.

Tài liệu hướng dẫn tăng cường

Cải thiện sự xuất hiện của tài liệu của bạn và thúc đẩy việc soạn thảo.

Collaboration

Hỗ trợ AutoCAD và AutoCAD Architecture

Làm việc trên bản vẽ phẳng 2D AutoCAD  hoặc AutoCAD Architecture mô hình hình học sơ đồ mặt sàn với phần mềm AutoCAD MEP.

Automatic Space và Zone Calculation

Gán không gian kỹ thuật từ sàn kế hoạch kiến trúc 2D hiện tại hoặc AutoCAD Architecture thiết kế hình học.

Hỗ trợ IFC data

Tạo, quản lý và chia sẻ dữ liệu CAD MEP với những người khác trong quá trình thiết kế với dữ liệu Industry Foundation Classes (IFC).

Hỗ trợ và học hỏi các công cụ trên website

Sử dụng các AutodeskKnowledgeNetwork để truy cập vào một cộng đồng đầy thông tin học tập thích hợp.

AutoCAD 360 Pro

Tải các công cụ cần thiết cho on-the-go CAD. AutoCAD 360 Pro là ứng dụng di động AutoCAD chính thức cho phép bạn sử dụng sức mạnh của AutoCAD ở bất cứ đâu.

Construction & content

Revision cloud

Xác định kiểu mặc định của revisioncloud: Freehand, đa giác, chữ nhật, hoặc Object.

Các Annotation Scale tự động cân đối chiều dài của vòng cung revision cloud.

Section và Elevation (Nâng cao)

Bây giờ bạn có thể chọn các đối tượng ở cấp cao nhất Xrefs để chỉnh sửa khi sử dụng lệnh Edit Live Section.

Documentation

Tạo mô hình 3D trong phần mềm AutoCAD MEP và chuyển đổi chúng sang 2D cho các nhu cầu documentation. Những cải tiến trong dòng lệnh bao gồm khả năng tự động hoàn chỉnh lệnh, phân biệt và hệ thống các biến.

Tìm kiếm nội dung tích hợp

Sử dụng AutoCAD Content Explorer để nhanh chóng tìm kiếm cho các tập tin thiết kế, các đối tượng và nội dung trong AutoCAD MEP.

AutoCAD block và chuyển đổi biểu tượng

Cá nhân chuyển đổi theo từng đợt hoặc chuyển đổi các khối đơn hoặc đa AutoCAD, MvBlocks, hoặc MvParts đến một thiết bị hoặc biểu tượng schematic.

Quản lý bản vẽ

Quản lý bản vẽ dự án dễ dàng hơn bằng cách tạo views phối hợp dựa trên các thông số thiết kế MEP.

Cải thiện định tuyến song song

Bây giờ bạn có thể sử dụng định tuyến song song với có nhiều đối tượng theo các sở thích định tuyến giống nhau và thực hiện các kết nối tự động. Trước đây, để định tuyến và kết nối cần có respecifying ưu đãi định tuyến cho mỗi ống dẫn hoặc ống.

Rất dễ để bắt đầu, tải bản dùng thử Autocad MEP. Tùy chọn mua bao gồm các điều khoản thuê bao linh hoạt để phù hợp với nhu cầu của bạn.