Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

BIẾN CÁC DỰ ÁN TRỞ NÊN THỐNG NHẤT VÀ CÓ TÍNH PHỐI HỢP HƠN

Nếu bạn đang dựng hình cho các dự án thiết kế cấu trúc hay cơ sở hạ tầng, Revit có thể giúp bạn sắp xếp các quy trình với 3D parametric modeling và 2D documentation elements. Cung cấp cho bạn các dự án có tính thống nhất và phối hợp cao, hạn chế tối đa các lỗi thiết kế.

TÍNH NĂNG

Structural design documentation

Tạo các mô hình vật lý kết cấu đa vật liệu cho việc cộng tác và tạo tài liệu. Đánh giá chất lượng và mức độ an toàn các công trình. Tìm hiểu thêm structural connectivity.

Structural analysis

Điều chỉnh các đánh giá cấu trúc với các mô hình phân tích trong khi tạo các mô hình vật lý trong Revit. Xuất các mô hình phân tích để khảo sát và thiết kế với Structural Analysis for Revit. Tìm hiểu thêm bidirectional links and multiple analysis packages

Reinforcement detailing

Tính năng giá cố bê tông mô hình 3D trên môi trường BIM tiên tiến. Cho bạn khả năng tạo các thiết kế gia cố và vẽ các thiết kế gia cố với các thanh uốn cong. Xem thêm reinforcement connectors.

Design-to-steel workflows

Kết nối các mẫu thiết kế và các quy trình lên chi tiết lại với nhau. Xác định mục đích thiết kế cho một mức độ cao hơn của chi tiết cho các kết nối thép trong mô hình Revit. Xem thêm linking with steel detailing.

Rất dễ để bắt đầu, tải bản dùng thử Revit for Structural Engineering. Tùy chọn mua bao gồm các điều khoản thuê bao linh hoạt để phù hợp với nhu cầu của bạn.