Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn
[WEBINAR RECAP] Autodesk AI: Quy trình thiết kế mới với trí tuệ nhân tạo

[WEBINAR RECAP] Autodesk AI: Quy trình thiết kế mới với trí tuệ nhân tạo

Ngày 21.06.204, Arotech vừa phối hợp với Tech Data, Autodesk và Datech cùng tổ chức Webiar “Autodesk AI: quy trình thiết kế mới với trí tuệ nhân tạo”.  Buổi hội thảo là cơ hội cho Quý Đối tác và Quý Khách hàng khám phá tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong các sản phẩm...