Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn
Tổng quan về BIM 360 Glue

Tổng quan về BIM 360 Glue

Tổng quan về BIM 360 Glue BIM 360 Glue là một điện toán đám mây dựa trên BIM quản lý và sản phẩm hợp tác kết nối toàn bộ nhóm dự án của bạn. Và sắp xếp công việc dự án BIM từ trước khi xây dựng thông qua thi công xây dựng. Truy cập vào các mô hình và dữ liệu dự án gần...