Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn
NASA sử dụng Recap 360 Pro và Revit như thế nào?

NASA sử dụng Recap 360 Pro và Revit như thế nào?

NASA sử dụng Recap 360 Pro và Revit như thế nào? NASA có tên tiếng anh đầy đủ là National Aeronautics and Space Administration, Cục Quản trị Không Gian và Hàng Không Quốc gia Hoa Kì, với quy mô vô cùng lớn, là một trong những cơ quan được chính phủ Hoa Kì coi trọng...