Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn
Tổng quan về BIM 360 FIELD

Tổng quan về BIM 360 FIELD

Tổng quan về BIM 360 FIELD Quản lý công trình xây dựng. BIM 360 Field là phần mềm quản lý công trình cho các môi trường 2D và 3D. Kết hợp các công nghệ di động tại các công trường xây dựng. Với sự hợp tác dựa trên điện toán đám mây và báo cáo. BIM 360 Field đặt thông...