Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn
Giải nhất AEC Excellence Awards 2016 – Lĩnh vực xây dựng

Giải nhất AEC Excellence Awards 2016 – Lĩnh vực xây dựng

Giải nhất AEC Excellence Awards 2016 – Lĩnh vực xây dựng Mortenson Xây dựng sử dụng BIM, thực tế ảo và điện toán đám mây để kết nối thiết kế và giao hàng nhanh hơn bao giờ hết Sử dụng nguyên tắc VDC, công cụ BIM, các thiết bị di động kết nối cloud, và tai nghe thực tế...