Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn
Fix lỗi không import được file PDF trong AutoCAD 2017

Fix lỗi không import được file PDF trong AutoCAD 2017

Fix lỗi không import được file PDF trong AutoCAD 2017 Bạn cần phải import file PDF vào AutoCAD để làm việc? AutoCAD 2017 cung cấp các phương pháp hiệu quả nhất cho việc nhập dữ liệu PDF, nhưng nó không hoạt động với tất cả các tập tin PDF. Nếu tập tin PDF là dựa trên...