Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn
BIM – công nghệ của tương lai.

BIM – công nghệ của tương lai.

Các bạn hiện tại đã là kiến trúc sư hay tương lai là kiến trúc sư? Công việc của các bạn yêu cầu phải ứng dụng khoa học công nghệ vào các đồ án của mình để nâng cao hiệu quả làm việc. Vậy trong số các bạn có bao nhiêu người đã biết về công nghệ tương lai BIM (Building...