Hotline 0947 707 307 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

Revit Architecture 2023

[wpforms id=”2142″]

Description

Autodesk Revit Architecture 2018

Revit cho thiết kế kiến trúc. Tạo các thiết kế chính xác hơn và tối ưu hóa

Từ ý tưởng đến hình dung, Revit cung cấp tính năng cho từng giai đoạn của dự án của bạn. Sử dụng công cụ BIM mạnh để nắm bắt và truyền đạt các khái niệm sáng tạo của bạn và mục đích thiết kế chính xác.

Sử dụng Revit để có thể từ thiết kế ý tưởng đến xây dựng tài liệu hướng dẫn trong một môi trường phần mềm duy nhất. Tối ưu hóa hiệu suất và xây dựng hình ảnh tuyệt đẹp.

Các tính năng mới:

  1. FormIt 360 Chuyển đổi

Chuyển đổi các khái niệm thiết kế tạo ra trong FormIt 360 sang tập tin Revit. Formit 360 Chuyển đổi cung cấp cùng với Revit và tiếp tục phát triển các thiết kế của bạn trong Revit. Chuyển đổi file SKP, RFA và FormIt cho một công việc BIM tích hợp đầy đủ.

FormIt 360 Converter cho phép bạn chuyển đổi các file SKP thông qua FormIt 360 vào Revit. Mang file SketchUp mạnh mẽ vào FormIt làm tài liệu tham khảo hoặc để chỉnh sửa đầy đủ và chuyển đổi sang Revit RFA và mang ra khỏi FormIt để bắt đầu công việc BIM từ thời điểm bạn bắt đầu phác thảo ra ý tưởng.

  1. Autodesk raytracer Rendering Engine

Render nhanh hơn và chính xác với Autodesk raytracer. Công cụ hình dung mặc định trong Revit. Căn cứ vào ánh sáng chính xác, vật liệu, và phản ánh đèn, raytracer tạo ra nhanh hơn và trực quan chính xác hơn.

  1. Insight 360

Tối ưu hóa hiệu suất tòa nhà với việc truy cập tập trung vào dữ liệu hiệu suất và công cụ phân tích tiên tiến bằng giao diện trung tâm Insight 360.

Insight 360 tích hợp quy trình công việc hiện có như Revit Phân tích năng lượng và phân tích chiếu sáng cho Revit, trong đó bao gồm nhiều tuỳ chọn tuỳ chỉnh mở rộng.

  1. Depth Cueing

Bổ sung chiều sâu đến cao độ và các bộ phận để tạo ra hình ảnh tuyệt đẹp giúp thể hiện thiết kế của bạn tốt hơn. Sử dụng depth cueing để bóng đổ như thực tế, dòng ẩn, sketchy lines, bóng tối xung quanh, chống vỡ ảnh và nhiều hơn nữa. Kiểm soát, nơi chiều sâu bắt đầu, dừng, và xác định giới hạn thêm pop đến độ cao và các bộ phận trong tầm nhìn của hai kiến trúc hoặc phối hợp.

  1. Vị trí rào chắn được cải thiện

Mô hình đại diện cho hàng rào chặt chẽ hơn, cách đặt chúng trên các sườn dốc, độ cong, hoặc độ cao của các yếu tố như đầu tường, sàn nhà, và mái nhà.