Hotline 0947 707 307 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

Navisworks Manage 2023

[wpforms id=”2142″]

Description

Navisworks Manage 2018

Mua Navisworks Manage 2018 bản quyền – Phần mềm đánh giá dự án Navisworks cho phép các chuyên gia kiến trúc, kỹ thuật, và xây dựng đánh giá tích hợp cả mô hình và dữ liệu với các bên liên quan để có thể kiểm soát tốt hơn kết quả của dự án.

Một số tính năng chính:

Phát hiện xung đột và kiểm tra sự cản trở

Giúp dự đoán tốt hơn và giảm thiểu khả năng xảy ra xung đột và các vấn đề gây cản trở trước khi tiến hành xây dựng, giảm thiểu việc tốn chi phí cho việc bị kéo dài dự án hoặc phải làm lại.

 • Thực hiện xét nghiệm phát hiện sự xung đột với hình học cụ thể để giúp tìm và giải quyết xung đột.
 • Kiểm tra giống như xây dựng thực tế, quét laser dữ liệu với thiết kế 3D.
 • Mở xung đột hiện tại trong nhiều ứng dụng phần mềm thiết kế ban đầu.
 • Xem các xung đột trong bối cảnh với hình học trong mô hình và xem xét chúng cùng với các xug đột khác có liên quan.
 • Khiến các phần không bị xung đột hay va chạm với nhau trở nên rõ ràng để dễ dàng nhìn thấy và xác định vị trí các yếu tố bị xung đột trong mô hình.
 • Create Hard, Clearance, và Duplicate giúp kiểm tra sự xung đột để hỗ trợ nhiều tình huống phối hợp.
 • Phân tích không gian và thời gian bằng cách liên kết các kiểm nghiệm xung đột để mô phỏng hình ảnh động 5D.

Công cụ phát hiện Clash chuyên dụng

Công cụ Clash Detection hỗ trợ nhận dạng, quản lý, và giải quyết các các xung đột.

 • Màu sắc Clash
 • Composite-level clashing
 • Quản lý và lưu các quan điểm
 • Cột comments
 • Filter theo lựa chọn chế độ mới: Inclusive, Exclusive, None
 • Báo cáo kết quả đã lọc
 • Thiết lập cách ly người dùng kiểm soát

Cải tiến Autodesk rendering

NAVISWORKS MANAGE, NAVISWORKS SIMULATE

Nhận công cụ nâng cao cho visualization với hỗ trợ cải thiện Autodesk Consistent Material, dễ dàng sử dụng các thiết lập render, và một công cụ vị trí mặt trời.

Mở rộng phạm vi của Render Settings cài sẵn, cho phép bạn chọn chất lượng và thời gian render:

 • Chất lượng: thấp, trung bình, hoặc cao
 • Thời gian: Nghỉ giải lao, ăn trưa, hoặc đêm

Autodesk Consistent Material hỗ trợ  RTV, DWG ™, IPT, 3DS, và các loại tập tin FBX.

Chọn vị trí địa lý của dự án để phản ánh tốt hơn vị trí của mặt trời.

Các định dạng file được hỗ trợ

NAVISWORKS MANAGE, NAVISWORKS SIMULATE

NavisWorks hỗ trợ nhiều định dạng tập tin được tạo bởi nhiều ứng dụng thiết kế. Nhận thông tin chi tiết các định dạng và các ứng dụng hỗ trợ.

 • Ứng dụng hỗ trợ bao gồm các sản phẩm phổ biến của Autodesk như AutoCAD, Revit, và phần mềm 3ds Max, cộng với nhiều ngành công nghiệp sử dụng rộng rãi CAD, BIM, và các giải pháp Digital Prototyping.
 • NavisWorks có định dạng tập tin gốc của nó (.nwd, .nwf, .nwc); Tuy nhiên, giải pháp NavisWorks cũng có thể đọc một sự kết hợp của nhiều định dạng 3D CAD phổ biến.
 • NavisWorks hỗ trợ xuất khẩu 32-bit và 64-bit, định dạng quét laser, các định dạng lịch trình dự án và phần mềm.

Quantification 2D PDF Reader

NAVISWORKS MANAGE, NAVISWORKS SIMULATE

Cải tiến để định lượng bao gồm việc bổ sung một đầu đọc 2D PDF linh hoạt hơn trong quantity takeoff.

NavisWorks hỗ trợ các file Adobe PDF để sử dụng trong dữ liệu thiết kế 2D và công việc định lượng.

PDF hiển thị đầy đủ chi tiết dòng, văn bản, màu sắc và bóng.

Có được sự rõ ràng hơn trên một trang tính phức tạp và tài liệu hướng dẫn về takeoff của bạn.