Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

REVIT FOR CONSTRUCTION

Công cụ cho mọi giai đoạn, từ quy hoạch cho đến xây dựng công trình

Sự thành công của dự án của bạn phụ thuộc mạnh mẽ vào các quyết định mà bạn đưa ra trong giai đoạn ban đầu của dự án. Sử dụng Revit cho dữ liệu thiết kế trong quá trình tiền xây dựng giúp bạn giảm thiểu các rủi ro tốt nhất.

Make smarter decisions when it matters most

Đưa ra các quyết định sáng suốt hơn cho các vấn đề quan trọng .Sử dụng lại các ý tưởng mô hình thiết kế để đưa ra cá quyết định về quy hoạch và tiền xây dựng từ thời điểm ban đầu. Tìm hiểu thêm construction modeling.

Get to fabrication faster with better connections

Kết nối các mô hình với một mức độ cao hơn về chi tiết. Sử dụng các tool để kết nối các thiết kế cấu trúc với các chi tiết. Giúp giảm thời gian chế tạo. Xem thêm construction fabrication for structural engineering.

Better prepare for fabrication

Tích hợp nội dung từ các sản phẩm có thể giúp bạn truyền đạt các ý tưởng qua các khâu thiết kế. Tạo các mô hình có độ chính xác hơn và sẵn sàng cho quá trình triển khai.

Better communication from office to trailer

Sử dụng các mô  hình Revit kết hợp cùng các thông tin khác để cãi thiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng và chất lượng quản lý. Giảm các việc lập đi lập lại cũng như tăng hiệu suất quá trình làm việc một cách đáng kể. Tìm hiểu thêm construction coordination.

Rất dễ để bắt đầu, tải bản dùng thử Revit for Construction. Tùy chọn mua bao gồm các điều khoản thuê bao linh hoạt để phù hợp với nhu cầu của bạn.