Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

Gói phần mềm Thiết kế Autodesk Product Design & Manufacturing Collection 2018 bao gồm Inventor Professional, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, Autodesk Nastran-In-CAD, Inventor HSM, HSMWorks, AutoCAD Architecture, Factory Design Ultilities, 3Ds Max, Navisworks Manager, Fusion 360 và nhiều hơn thế nữa.

Tại sao chọn gói Collection

Professional-grade design and manufacturing

Thiết kế và tạo ra các sản phẩm của bạn với bộ sưu tập đầy đủ các công cụ hoạt động bên trong Inventor, bao gồm Nastran In-CAD, HSM, Nesting Utility và nhiều công cụ khác. Bạn cũng có được bộ đầy đủ các bộ công cụ chuyên dụng có sẵn với AutoCAD, cùng với công nghệ dựa trên đám mây mới với Fusion 360.

Professional-grade design and manufacturing

Loại bỏ nhức đầu của việc quản lý nhiều giấy phép sản phẩm. Nhận thông tin chi tiết về sử dụng sản phẩm. Dễ dàng tải xuống và cài đặt những gì bạn muốn, bất cứ khi nào bạn muốn.

Access the latest and previous releases

Đảm bảo khả năng tương thích phần mềm với tất cả các thành viên trong nhóm bằng cách truy cập các phiên bản trước đó khi bạn cần chúng. Theo sát các bản phát hành mới nhất. Triển khai cập nhật bất cứ khi nào bạn muốn.

Choose access for individuals or teams

Chọn giữa các đăng ký cung cấp quyền truy cập một người dùng cho một cá nhân hoặc cho phép các nhóm chia sẻ giấy phép với quyền truy cập nhiều người dùng.

Các sản phẩm chính trong Product design & manufacturing Collection

Mechanical design and 3D CAD software

True shape nesting software for Inventor to optimize yield from flat raw material

Integrated 2.5- to 5-axis CAD/CAM programming solution for Inventor and SOLIDWORKS

Software for 2D and 3D CAD. Subscription includes original AutoCAD, specialized toolsets, and apps.

Includes:

  • AutoCAD (WIN/MAC)
  • AutoCAD Architecture (WIN)
  • AutoCAD Electrical (WIN)
  • AutoCAD Map 3D (WIN)
  • AutoCAD Mechanical (WIN)
  • AutoCAD MEP (WIN)
  • AutoCAD Plant 3D (WIN)
  • AutoCAD Raster Design (WIN)
  • AutoCAD mobile app
  • AutoCAD web app

Các sản phẩm khác trong Product design & manufacturing Collection

CAD-embedded finite element analysis software

Conceptualize, plan, and validate manufacturing facilities

Product data management software

Next generation cloud-based 3D CAD/CAM/CAE software for end-to-end product design and manufacturing

Project review software with 5D analysis and design simulation

3D modeling, animation, and rendering software for games and design visualization

Reality capture and 3D scanning software and services

CAD-aware cloud storage for individuals and small teams

Fast, high-resolution renderings in the cloud

Các câu hỏi thường gặp

> Nếu phần mềm tôi cần không nằm trong bộ  PD&M Collection?

Bạn luôn có thể đăng ký thêm các sản phẩm khác trên cơ sở cá nhân để giải quyết các nhu cầu chuyên biệt hơn của bạn.

>Tôi có cần phải tải về toàn bộ PD&M Collection?

Không. Bạn không cần phải tải về toàn bộ AEC Collection. Bạn có thể lựa chọn các sản phẩm riêng biệt mà bạn muốn, sử dụng từ bên trong các bộ sưu tập. Sau đó. Tải về và cài đặt những gì bạn muốn. Bất cứ khi nào bạn muốn.