Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

Autodesk Maya Phần mềm tạo hoạt hình, mô hình, mô phỏng và dựng hình 3D cung cấp bộ công cụ mạnh mẽ với nhiều tích hợp. Maya cho bạn sức mạnh tạo hoạt ảnh, môi trường, đồ họa chuyển động, thực tế ảo và tạo nhân vật 3D một cách chân thật và dễ dàng nhất.

Các tính năng chính của Maya

Animation workflow

Tạo ảnh động trong Maya giờ đây dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn với tính năng mới: Time Editor.

Arnold tích hợp cùng Maya

Sử dụng Arnold RenderView để xem các thay đổi trong cảnh quay với thời gian thực bao gồm ánh sáng, vật liệu và camera.

Bộ công cụ tạo ảnh động

Nhanh chóng tạo các quy trình hiệu ứng và ảnh động 1 cách nhanh chóng với khả năng tùy chỉnh các đối tượng trực tiếp.

Interactive grooming workflow (XGen)

Khả năng chuyên dụng đặc biệt giúp bạn tạo & tùy chỉnh các kiểu và hiệu ứng tóc.

Yêu cầu hệ thống

Operating System
 • Microsoft® Windows® 7 (SP1) and Windows® 10 Professional operating system
 • Apple® Mac OS® X 10.11.x, 10.12.x operating system
 • Red Hat® Enterprise Linux® 6.5  & 7.2 WS operating system ¹
 • CentOS 6.5  & 7.2 Linux operating system ¹

¹ Requires a multi-user license, not supported with single-user license.

Browser Autodesk recommends the latest version of the following web browsers for access to online supplemental content:

 • Apple® Safari® web browser
 • Google Chrome™ web browser
 • Microsoft® Internet Explorer® web browser
 • Mozilla® Firefox® web browser
CPU 64-bit Intel® or AMD® multi-core processor with SSE4.2 instruction set
Graphics Hardware Refer to the following pages for a detailed list of recommended systems and graphics cards: Maya Certified Hardware
RAM 8 GB of RAM (16 GB or more recommended)
Disk Space 4 GB of free disk space for install
Pointing Device Three-button mouse

So sánh Maya và Maya LT

Dựng hình, tạo ảnh động, ánh sáng, VFX tương thích với phần mềm 3D.

Dựng hình 3D và ảnh động dùng cho các nhà làm game indie.

Thích hợp dùng cho:

 • Tạo nhân vật và môi trường
 • Tạo ảnh động
 • Các mô phỏng phức tạp
 • Hoạt ảnh.

Thích hợp dùng cho:

 • Tạo nhân vật và môi trường
 • ảnh động

Bao gồm các công cụ:

 • 3D modeling and UV tools
 • 3D animation and rigging
 • Rendering
 • Look development
 • Dynamics and effects (such as grooming for hair and fur, fluid simulations, cloth simulations, and particle simulations)
 • Pipeline and integration (such as MEL scripting, Python scripting, and custom plug-ins)
 • Camera sequencer
 • Data and scene management (such as node editor, file referencing, Alembic support, and scene assembly)

Bao gồm các công cụ:

 • 3D modeling and UV tools
 • 3D animation and rigging
 • Simplified MEL scripting

LICENSING:

 • Single-user
 • Multi-user (networked) licenses available

LICENSING:

 • Single-user

Các bao gồm khác:

không có

Các bao gồm khác:

 • Stingray game engine