Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

Phần mềm InfraWorks hỗ trợ các quy trình BIM nhằm kết nối và cho phép các nhà thiết kế, kỹ sư xây dựng lập kế hoạch và thiết kế các dự án cơ sở hạ tầng trong bối cảnh thế giới thực.

 

Các tính năng chính của Infrawork

Kết nối Autodesk với ArcGIS Kết nối InfraWorks trực tiếp với dữ liệu GIS có sẵn thông qua Esri ArcGIS Online hoặc ArcGIS Enterprise

Tái tạo mô hình nhanh chóng Tăng tốc công việc chỉnh sửa bằng cách thiết lập mô hình đã trì hoãn

Chia sẻ views Chia sẻ các thuộc tính nội dung và lượt xem trang web được đánh dấu của các mô hình của bạn để tăng cường sự cộng tác.

Quản lý tài liệu BIM 360 Xem tài khoản tương ứng khi duyệt, tạo và xuất bản các mô hình lên BIM 360.

Chỉnh sửa chính xác profiles Bộ điều khiển Curve Properties sẽ edit chính xác các profiles

Chế độ xem đường viền bản đồ Người dùng có thể xem những đường viền xung quanh bản đồ với hình ảnh sắc nét.

Parametric tunnels Mô hình và thiết kế Parametric tunnels trong bối cảnh dự án thiết kế cơ sở hạ tầng tổng thể của bạn.

Cộng tác Cộng tác trên các mô hình InfraWorks trên đám mây với BIM 360.

Một số chức năng của Autodesk InfraWorks
Xây dựng ngữ cảnh thiết kế: Sử dụng lượng lớn dữ liệu để thiết lập mô hình môi trường hiện tại của dự án của bạn. Kết hợp dữ liệu cấp khảo sát để tăng cường độ chính xác.

Tạo lập, phát triển và đánh giá thiết kế : Tạo đường, cầu, hệ thống thoát nước và hơn thế nữa. Sử dụng các công cụ nhanh, trực quan và kết hợp các nguyên tắc kỹ thuật.

Hình dung, hiểu ý nghĩa và các tác động : Phân tích nhằm đưa ra quyết định tốt hơn trong suốt dự án với các công cụ cho khoảng cách tầm nhìn, mô phỏng lũ lụt, phân tích trang động và hơn thế nữa.

Phát triển nhiều các phương án thiết kế thay thế :  Trực quan hóa thiết kế của bạn, chia sẻ các mô hình dựa trên đám mây với các bên liên quan của dự án để có phản hồi thời gian thực và chuyển đổi thiết kế thành các bản trình bày hấp dẫn.

Chia sẻ và phát triển thiết kế thông qua cộng tác làm việc theo BIM : Chọn giữa bố cục dựa trên yếu tố hoặc dựa trên PI để linh hoạt hơn trong cách bạn thiết kế đường.

Đám mây điểm: Sử dụng ảnh để hỗ trợ bạn khi lập mô hình các tính năng dựa trên dữ liệu đám mây điểm.

Tạo bước nhảy hiệu quả trong giai đoạn thiết kế chi tiết, bản vẽ thi công: Truy cập các thông số cụ thể của các phần cầu nối tùy chỉnh từ bên trong mô hình InfraWorks.

Tính toán được số lượng cơ sở hạ tầng ngầm theo chiều sâu.