Hotline 0947 707 307 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

Nhóm phát hành bản cập nhật AutoCAD 2018.1 và AutoCAD LT 2018.1. Người dùng tham quan trực quan tất cả các tính năng mới và những cải tiến mới nhất về chế độ view and viewports; 3D navigation performance; layer property overrides và nhiều hơn nữa.

Kiểm tra tính năng mới của AutoCAD 2018.1 dưới đây:

Tất cả các mới nhất cho AutoCAD LT 2018.1 thể hiện trong video dưới đây:

Xem thêm: