Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

Ứng dụng BOM Extractor có sẵn trên Autodesk App Store, người dùng có thể dễ dàng để tạo một Bill of Materials (BOM) và trích xuất thông tin đó trong AutoCAD.

Theo nhà phát triển Vectre, “Mở bất kỳ bản vẽ với các khối Autodesk AutoCAD. Nếu các khối có Thuộc tính và Tham số (Attributes và Parameters), thì thông tin này có thể được trích ra bằng cách sử dụng BOM Extractor để tạo ra một BOM.

Ngoài ra, ứng dụng còn cập nhật giá trị thuộc tính (Attributes) trong bản vẽ.

Người dùng có thể tải ứng dụng BOM Extractor miễn phí dành cho AutoCAD và BOM tại đây