Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

Tổng quan về BIM 360 FIELD

Quản lý công trình xây dựng.

BIM 360 Field là phần mềm quản lý công trình cho các môi trường 2D và 3D. Kết hợp các công nghệ di động tại các công trường xây dựng. Với sự hợp tác dựa trên điện toán đám mây và báo cáo. BIM 360 Field đặt thông tin quan trọng vào tay của những người trong lĩnh vực này. Góp phần nâng cao chất lượng, an toàn và vận hành các dự án xây dựng.

 

 

Với BIM 360 Field, các chuyên gia xây dựng không còn phải mang theo giấy và ống hình vẽ đến công trình. Thay vào đó, họ có thể tận dụng lợi thế của những cách thức mới để quản lý quá trình xây dựng. Chẳng hạn như chất lượng, an toàn, và danh sách kiểm tra vận hành. Phân phối các kế hoạch và bản vẽ. Dùng thiết bị di động 2D và BIM truy cập tài liệu xây dựng. Không có vấn đề về loại hình xây dựng, dự án bạn đang quản lý. BIM 360 Field sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm chi phí.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

 1. Nâng cao chất lượng và giảm việc phải làm lại

Thực hiện một chương trình trong toàn doanh nghiệp với BIM 360 Field.

 • Thu thập thông tin đảm bảo / kiểm soát chất lượng của các dự án để giúp chủ động xác định xu hướng và hạn chế tối đa rủi ro nhà thầu.
 • Chương trình Drive để cải thiện chất lượng xây dựng và giảm tốn kém.
 • Tạo và tự động phân phối công việc để hoàn tất danh sách cho các ngành nghề và các bên khác.
 • Tạo và quản lý các vấn đề và danh sách kiểm tra trên một chiếc iPad.
 • Xem tình trạng hiện tại của các vấn đề của dự án.
 • Biên soạn chất lượng, an toàn. Vận hành kết quả danh sách kiểm tra cho các ngành nghề cụ thể, khu vực làm việc, hoặc khoảng thời gian.

Quản lý chất lượng của danh mục kiểm tra

 

BIM 360 FIELD

 

Theo dõi chất lượng xây dựng. Sử dụng các mẫu danh sách kiểm tra tiêu chuẩn hóa dễ dàng sử dụng và tùy chỉnh.

 

Vấn đề xây dựng Pushpin

 

BIM 360 FIELD

 

Sử dụng Pushpin để giao tiếp các vấn đề của dự án nhanh hơn, tình trạng, và mô tả.

 

 1. Thúc đẩy an toàn

Streamline kiểm tra công trường và giúp giảm tổn thương và rủi ro bằng cách cung cấp các thủ tục phù hợp hơn, chính xác hơn, và có thể kiểm tra. Giám sát chuyên ngành, giám đốc an toàn, và giám đốc điều hành có thể chủ động quản lý và giáo dục cho đội nhóm của họ về an toàn công trường.

 • Danh sách kiểm tra cấu hình sẵn giúp cho việc kiểm tra nhanh hơn, nhất quán và triệt để hơn.
 • Tài liệu hướng dẫn hiện hành truy cập trên iPad và các thiết bị khác.
 • Báo cáo tùy chỉnh hỗ trợ minh bạch về an toàn tổng thể dự án. Sử dụng dữ liệu của công ty bạn thúc đẩy quy trình giáo dục và công việc công trường.
 • Triển khai thực hiện một quy trình quản lý an toàn có thể giúp làm giảm chi phí bảo hiểm của dự án công ty.

Kiểm tra an toàn

 

BIM 360 FIELD

 

Xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra an toàn tiêu chuẩn hóa.

 

Theo dõi các chỉ số hoạt động quan trọng

 

BIM 360 FIELD

 

Dashboards nhanh chóng tổng hợp số liệu hiệu suất an toàn để giúp chủ động né tránh  sự cố.

 

 1. Cải thiện quy trình vận hành & bàn giao

Sắp xếp quá trình vận hành hiệu quả hơn bằng cách thu thập thiết bị và chi tiết thành phần trong các lĩnh vực trên iPad của bạn.

 • Báo cáo động cho thấy các trạng thái của hệ thống và thiết bị. Cho phép các đại lý vận hành và các bên có trách nhiệm khác quản lý các dự án tốt hơn.
 • Biên soạn chất lượng, an toàn, hoặc vận hành kết quả danh mục kiểm tra cho các ngành nghề cụ thể, khu vực làm việc, hoặc khoảng thời gian.
 • Kích hoạt tính năng khởi động và thử nghiệm các hệ thống, thiết bị chính, tài liệu dưới dạng kỹ thuật số chuyển giao cho chủ sở hữu.
 • Sử dụng vận hành thông tin và các tài liệu liên quan từ BIM 360 Field như sự phân bổ cho các hoạt động chuyển giao và cơ sở.
 • Nâng cao trải nghiệm bàn giao bằng cách cung cấp dữ liệu hoạt động xây dựng từ BIM 360 Field cho chủ sở hữu tòa nhà với Autodesk Building Ops.

Hồ sơ thiết bị cập nhật trên thực địa

 

BIM 360 FIELD

 

Hệ thống thu thập thông tin và thiết bị điện tử, ngay trên công trình, để giúp tiết kiệm thời gian và giảm sai sót.

 

Đính kèm tài liệu và thiết bị truy cập

 

BIM 360 FIELD

 

Truy cập và xem hình ảnh, vận hành và bảo trì hướng dẫn, cutsheets nhà sản xuất, và nhiều hơn nữa cho bất kỳ phần nào của thiết bị.

 

Truy cập thuận tiện

 

BIM 360 FIELD

 

Cung cấp cho nhóm di động của bạn khả năng truy cập ngay lập tức và cập nhật thông tin tài sản.

 

Dữ liệu bảo trì chi tiết

 

BIM 360 FIELD

 

Cải thiện hiệu suất cho tòa nhà của bạn và các hoạt động với cái nhìn sâu sắc hơn.

 

 1. Quản lý quy trình làm việc tại công trình

BIM 360 Field cung cấp một nền tảng cho cả người dùng tại hiện trường và quản lý.

 • Tiết kiệm thời gian bằng cách giảm số lần trở lại văn phòng để có được thông tin chính xác và cập nhật.
 • Truy cập vào dữ liệu mới nhất hầu như bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào cần thiết. Cho dù bạn đang online hay offline.
 • Chia sẻ tài liệu thay đổi với các chuyên gia hiện trường và văn phòng.
 • Lên lịch làm việc cho thành viên trong nhóm để hoàn thành theo ngày và thời gian cụ thể.
 • Lưu trữ và phân phối các bản vẽ, kế hoạch, hình ảnh, tài liệu tham khảo, thông số kỹ thuật, và chính sách công ty.

 

Website của dự án tương tác

 

BIM 360 FIELD

 

Cung cấp cho nhóm các thông tin trạng thái mới nhất của dự án

 

Các báo cáo và phân tích

 

BIM 360 FIELD

 

Sử dụng báo cáo tiêu chuẩn và lịch báo cáo để tự động gửi đến tất cả các thành viên trong nhóm dự án và các nhà thầu phụ.

 

 1. Nâng cao quy trình công việc với BIM

Tích hợp với BIM 360 Glue tận dụng đầy đủ các mô hình dự án về chất lượng, an toàn, và công việc vận hành thử.

 • Tích hợp với phần mềm đánh giá dự án NavisWorks để cung cấp dữ liệu đối tượng BIM trên thực địa.
 • Sử dụng một ứng dụng iPad để chủ động quản lý các vấn đề và punchlists trên thực địa.

 

Điều hướng và tương tác với các mô hình trên iPad

 

BIM 360 FIELD

 

Xác định vị trí thiết bị trong một mô hình tự động sử dụng iPad của bạn. Và sử dụng pushpins trong 3D để đánh dấu các vấn đề.

 

Cập nhật dữ liệu view công trình trong BIM 360 Glue

 

BIM 360 FIELD

 

Lập bản đồ cập nhật thiết bị các dữ liệu sẽ được tự động thêm vào mô hình, có thể nhìn thấy trong BIM 360 Glue và NavisWorks hoặc phần mềm Revit BIM.

 

 1. Quản lý hiệu suất hiện trường

BIM 360 Field cung cấp một nền tảng báo cáo dựa trên web cho tất cả các hoạt động quản lý lĩnh vực của bạn. Chuyển dữ liệu hiện trường thành các thông tin mạnh mẽ giúp bạn quản lý chất lượng và an toàn. Và để giảm thiểu rủi ro cho nhà thầu trong các dự án.

 • Giảm rủi ro về an toàn và chất lượng bằng cách truy cập thông tin hoạt động qua các dự án trong thời gian thực.
 • Mở rộng nhóm cộng tác dự án với các báo cáo tiến độ dự án.
 • Chương trình Drive cải thiện chất lượng xây dựng và giảm việc làm lại tốn kém.
 • Tạo và tự động phân phối công việc để hoàn tất danh sách cho các ngành nghề và các bên khác.
 • Biên soạn chất lượng, an toàn, hoặc vận hành kết quả danh mục kiểm tra cho các ngành nghề cụ thể, khu vực làm việc, hoặc khoảng thời gian.

Báo cáo Cross-dự án

 

BIM 360 FIELD

 

Quản lý và giám đốc điều hành có thể xem xu hướng dự án trong hoạt động hiện trường của các đội và các ngành nghề về chất lượng, an toàn, và các khu vực khác.

 

BẢN DÙNG THỬ

https://www.autodesk.com/products/bim-360-field/free-trial

 

 

Biên dịch: Nguyễn Trang