Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

So sánh Recap 360 và Recap 360 Pro
về các tính năng

Tổng quan so sánh Recap 360 và Recap 360 Pro :

  • Recap 360 giúp nhập, xem và chuyển đổi thực tế các đối tượng vào các point clouds cho mô hình thiết kế. Hợp tác làm việc để đo lường, tag, và chú thích các mô hình với các bên liên quan của dự án.

  • Recap 360 Pro nâng cao cho bạn. Giúp bản quét laser và hình ảnh của bạn được đăng ký tự động. Tạo ra một mô hình 3D chính xác chỉ trong một vài phút. Với việc giảm thiếu xử lí thủ công, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào các bộ phận quan trọng khác.

 

Recap 360So sánh Recap 360 và Recap 360 Pro

Recap 360 ProSo sánh Recap 360 và Recap 360 Pro

Tính năng Scan Laser

stick stick
Quét, nhập các định dạng khác nhau stick stick
Real Views (panoramic visualization) stick stick
Point cloud viewing, chỉnh sửa và làm sạch stick
Đăng ký tự động stick
Báo cáo chính xác và kiểm soát cuộc khảo sát stick
Đăng ký mục tiêu dựa trên và rollback đăng ký stick
Ảnh hóa dữ liệu như thật stick stick
Sự liên kết của đám mây điểm laser với những đám mây điểm ảnh stick stick
Real View States stick stick
Video tool stick
Công cụ đo lường tiên tiến stick
Đánh dấu và gắn thẻ stick
Tìm kiếm và Sync stick stick
Truy cập vào dịch vụ cleanup (new with 3.0) stick
Truy cập đến scan-to-mesh service (new with 3.0) stick
Sáng tạo hàng loạt dự án từ file đầu vào (new with 3.0) stick
Xuất file với các định dạng khác nhau (RCP / RCS, E57, PTS, PCG) stick stick

Tính năng UAV

Import photos trong bất kỳ định dạng nào stick
Import GoPro images (Hero 3+ and Hero 4 Black Editions) stick
Hỗ trợ thẻ GPS trong EXIFs để tự động quy mô và định vị địa lý cảnh stick
Import Ground Control Points trong X, Y, Z, ECEF & LLA – định dạng WGS84 stick
 Hỗ trợ Automatic photo – to – mesh trong định dạng RCM, OBJ, FBX stick
Tính năng Automatic photo – to – orthoview và bản đồ độ sâu. stick
Automatic photo-point cloud ở định dạng RCP / RCS stick
Thêm hình ảnh và manual stitch stick
Web xem trước của điện toán 3D mesh stick
Có khả năng chạy nhiều dự án song song stick

Chia sẻ và Hợp tác

Công cụ bảng điều khiển Recap 360 & A360 cloud lưu trữ, chia sẻ và hợp tác stick stick
Đánh dấu, đồng bộ, và tìm kiếm scan laser trong A360 stick