Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

SO SÁNH RECAP 360 VÀ RECAP 360 PRO

  • Recap 360 giúp nhập, xem và chuyển đổi thực tế các đối tượng vào các point clouds cho mô hình thiết kế. Hợp tác làm việc để đo lường, tag, và chú thích các mô hình với các bên liên quan của dự án.
  • Recap 360 Pro nâng cao cho bạn. Giúp bản quét laser và hình ảnh của bạn được đăng ký tự động. Tạo ra một mô hình 3D chính xác chỉ trong một vài phút. Với việc giảm thiếu xử lí thủ công, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào các bộ phận quan trọng khác.
 

Recap 360Recap 360

Recap 360Recap 360 Pro

Tính năng Scan Laser

Quét, nhập các định dạng khác nhau  in-jpg  in-jpg
Real Views (panoramic visualization)  in-jpg  in-jpg
Point cloud viewing, chỉnh sửa và làm sạch  in-jpg  in-jpg
Đăng ký tự động  in-jpg
Báo cáo chính xác và kiểm soát cuộc khảo sát  in-jpg
Đăng ký mục tiêu dựa trên và rollback đăng ký  in-jpg
Ảnh hóa dữ liệu như thật  in-jpg  in-jpg
Sự liên kết của đám mây điểm laser với những đám mây điểm ảnh  in-jpg  in-jpg
Real View States  in-jpg  in-jpg
Video tool  in-jpg
Công cụ đo lường tiên tiến  in-jpg
Đánh dấu và gắn thẻ  in-jpg
Tìm kiếm và Sync  in-jpg  in-jpg
Truy cập vào dịch vụ cleanup (new with 3.0)  in-jpg
Truy cập đến scan-to-mesh service (new with 3.0)  in-jpg
Sáng tạo hàng loạt dự án từ file đầu vào (new with 3.0)  in-jpg
Xuất file với các định dạng khác nhau (RCP / RCS, E57, PTS, PCG)  in-jpg  in-jpg

Tính năng UAV

Import photos trong bất kỳ định dạng nào  in-jpg
Import GoPro images (Hero 3+ and Hero 4 Black Editions)  in-jpg
Hỗ trợ thẻ GPS trong EXIFs để tự động quy mô và định vị địa lý cảnh  in-jpg
Import Ground Control Points trong X, Y, Z, ECEF & LLA – định dạng WGS84  in-jpg
Automatic photo – to – mesh trong định dạng RCM, OBJ, FBX  in-jpg
Automatic photo – to – orthoview và bản đồ độ sâu  in-jpg
Automatic photo-point cloud ở định dạng RCP / RCS  in-jpg
Thêm hình ảnh và manual stitch  in-jpg
Web xem trước của điện toán 3D mesh  in-jpg
Có khả năng chạy nhiều dự án song song  in-jpg

Chia sẻ và Hợp tác

Công cụ bảng điều khiển Recap 360 & A360 cloud lưu trữ, chia sẻ và hợp tác  in-jpg  in-jpg
Đánh dấu, đồng bộ, và tìm kiếm scan laser trong A360  in-jpg

 

 

Biên dịch: Nguyễn Hải trang (iworld.com.vn)