Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

Phiên bản cập nhật mới nhất của AutoCAD và AutoCAD LT 2018 for Mac bao gồm các chức năng và tính năng mới như sau:

Migrate Custom Settings

Với AutoCAD 2018 for Mac, bạn có thể di chuyển các tệp và cài đặt tùy chỉnh từ AutoCAD 2017 for Mac. Tiện ích di chuyển sẽ tự động bắt đầu khi bạn khởi chạy phiên bản mới sau khi nâng cấp.

Chọn cài đặt bạn muốn di chuyển bằng cách nhấp vào nút Details. Chỉ trong vài phút, cài đặt của bạn sẽ được di chuyển, có nghĩa là bạn có thể bắt đầu thiết kế ngay lập tức!

Phát hành AutoCAD và AutoCAD LT 2018 for Mac

Phát hành AutoCAD và AutoCAD LT 2018 for Mac

Tabbed Palettes and Auto-Hide Docked Palettes

Bản cập nhật Giao diện Người dùng trong AutoCAD 2018 for Mac để hỗ trợ both scenarios và cung cấp sự linh hoạt để định vị bản vẽ và bảng màu theo cách phù hợp.

Phát hành AutoCAD và AutoCAD LT 2018 for Mac

Bây giờ, khi làm việc với hai màn hình, người dùng có thể kéo bảng màu nổi lên màn hình thứ hai, tối ưu hóa bản vẽ trên màn hình đầu tiên. Khi chỉ sử dụng một màn hình, bạn có thể gắn và bố trí bảng màu hoạt động ở phía bên phải để tối ưu hóa không gian và truy cập màn hình. Các bảng này được đặt theo ngữ cảnh và có thể được kích hoạt bằng lệnh command – hoặc click vào chúng.

Phát hành AutoCAD và AutoCAD LT 2018 for Mac

Là một lợi ích bổ sung, khi làm việc với chỉ một màn hình, bạn có thể ‘ẩn’ các bảng màu này. Để truy cập các bảng này, chỉ cần di chuyển chuột qua tên bảng để nó hiển thị.

Command Alias Editor

Tính năng mới trong AutoCAD 2018 for Mac là Command Alias Editor, một tính năng cho phép bạn xây dựng các phím tắt cho các lệnh thường xuyên sử dụng. Xây dựng tên của riêng bạn, và nhập chúng tại dấu Command để giảm thiểu các bấm phím và tránh phải ghi nhớ tên dài, phức tạp.

Phát hành AutoCAD và AutoCAD LT 2018 for Mac

Phát hành AutoCAD và AutoCAD LT 2018 for Mac

Object Selection

Trong AutoCAD 2018 for Mac, bạn có thể bắt đầu một cửa sổ lựa chọn trong một phần của bản vẽ và sau đó xoay và phóng to đến một phần khác trong khi duy trì sự lựa chọn của các đối tượng màn hình ngoài!

Phát hành AutoCAD và AutoCAD LT 2018 for Mac

PDF Import Enhancements

AutoCAD 2018 for Mac cung cấp các công cụ mới để hỗ trợ nhập văn bản SHX từ các tệp PDF. Định dạng PDF lưu trữ văn bản bằng phông chữ TrueType. Nhưng do PDF không hỗ trợ văn bản sử dụng các phông chữ AutoCAD SHX nên các đối tượng văn bản sử dụng phông chữ SHX thay vào đó lưu trữ dưới dạng các đối tượng hình học để duy trì độ trung thực hình ảnh.

Phát hành AutoCAD và AutoCAD LT 2018 for Mac

Combine Text

AutoCAD for Mac 2018, bạn có thể sử dụng công cụ nhận dạng văn bản SHX để nhanh chóng chuyển đổi hình học PDF nhập khẩu sang văn bản và các đối tượng Mtext. Bạn sẽ thấy công cụ Text to Mtext đã được cải tiến cho phép chuyển đổi một sự kết hợp các đối tượng văn bản đơn và nhiều dòng với một đối tượng văn bản đa dòng, tự động định dạng inferring.

Phát hành AutoCAD và AutoCAD LT 2018 for Mac

Plot and Page Setup

Cải tiến Plot and Page Setup để bạn dễ dàng truy cập vào các cài đặt bạn cần để vẽ chính xác bản vẽ.

Phát hành AutoCAD và AutoCAD LT 2018 for Mac

Flatten*

Trong AutoCAD 2018 for Mac, bạn có thể chuyển đổi các bản vẽ 3D sang 2D bằng cách sử dụng lệnh FLATTEN mới. FLATTEN tạo ra một biểu diễn 2D của các vật thể đã chọn và đưa chúng lên mặt phẳng xem hiện tại.

Phát hành AutoCAD và AutoCAD LT 2018 for Mac

Improved Xref Path Management

Với AutoCAD 2018 để quản lý đường dẫn Xref được cải tiến của Mac, bạn có thể đặt Xrefs thành đường dẫn tương đối để ngăn đường dẫn bị hỏng và mất tích. Đường dẫn này thậm chí có thể được áp dụng cho Xrefs khác nữa.

Phát hành AutoCAD và AutoCAD LT 2018 for Mac

Touch Bar Support

Dễ dàng truy cập vào một số phím tắt chức năng phím trên. Có 10 chức năng mặc định, nhưng bạn cũng có thể tùy chỉnh Touch Bar bằng cách thêm từ danh sách có sẵn.

Phát hành AutoCAD và AutoCAD LT 2018 for Mac

Tải xuống bản dùng thử miễn phí 30 ngày của AutoCAD 2018 for Mac hoặc AutoCAD LT 2018 for Mac ngay hôm nay.