Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

5 tính năng tuyệt vời trong phân tích kết cấu cho Revit

Phân tích cấu trúc cho Revit cung cấp phân tích cấu trúc dựa trên điện toán đám mây cho kỹ sư kết cấu như một phần của quá trình BIM. Với phân tích kết cấu cho Revit, các kỹ sư và nhà thiết kế có thể mở rộng mô hình thiết kế từ Revit lên điện toán đám mây để phân tích cấu trúc. Kết quả sau đó có thể được hình dung và khám phá trong Revit.  Giảm thiểu gián đoạn trong thiết kế hoặc công việc của kỹ sư bằng cách thực hiện phân tích trong các điện toán đám mây khi vẫn tiếp tục thiết kế.

Phân tích kết cấu

 

Dưới đây là 5 điều bạn có thể chưa biết về dịch vụ này.

  1. Bạn có thể phân tích toàn bộ một mô hình hoặc phân tích một phần của nó.

Đối với một phần được chọn của một cấu trúc, hỗ trợ được tạo ra tự động ở những nơi mà các mô hình được cắt ra từ dự án.

Phân tích kết cấu

 

  1. Kiểm tra mô hình phân tích.

Trước khi bạn xác định các thông số phân tích của các dịch vụ trích ra từ mô hình phân tích của dự án Revit. Nó kiểm tra các nguồn tài nguyên điện toán đám mây. Sau đó nó sẽ kiểm tra nếu các mô hình phân tích đã được tải lên điện toán đám mây. Cuối cùng nó xác minh và tải mô hình lên điện toán đám mây.

 

Phân tích kết cấu

 

Kiểm tra mô hình trước khi nó được tải lên. Kiểm tra nếu nó đúng theo bản xem của phân tích cấu trúc. Xác minh điều này đảm bảo rằng các mô hình được phân tích là chính xác và kết quả phân tích đáng tin cậy. Nó cũng ngăn chặn việc tải các mô hình lỗi lên web.

  1. Có hai loại phân tích bạn có thể thực hiện trên mô hình cấu trúc của bạn:

  • Phân tích tĩnh.
  • Phân tích trọng lực: Đó là một phân tích đơn giản. Bằng cách suy luận các đường dẫn dòng chảy của trọng lượng. Nó cho phép bạn xác định trọng lực thẳng đứng được truyền từ trên đỉnh đến nền móng của mô hình.

Phân tích kết cấu

 

  1. Bạn có thể chạy một vài phân tích song song giúp tăng năng suất của bạn.

Theo truyền thống, tiến hành phân tích kết cấu là thời gian chuyên sâu đòi hỏi công suất tính toán cực lớn. Tuy nhiên, với phân tích kết cấu cho Revit, một nhà thiết kế hay kỹ sư có thể tiếp tục thiết kế của họ trong Revit trong khi phân tích tĩnh hoặc trọng lực được thực hiện trong các điện toán đám mây. Khi tiến hành phân tích, các nhà thiết kế và các kỹ sư có thể làm việc trên các tài liệu cấu trúc hoặc chạy một phân tích song song với một bộ khác nhau của các tham số phân tích.

 

Phân tích kết cấu

 

Phân tích kết cấu

 

Bạn có thể xác định một phân tích mới trong hộp thoại phân tích trên điện toán đám mây…

Phân tích kết cấu

 

…..hoặc khi mô hình của bạn đã được tải lên bạn có thể làm điều đó từ bên trong cấu trúc phân tích trang web.

 

Phân tích kết cấu

 

Phân tích kết cấu

 

  1. Khiphân tích xong, bạn có thể tìm hiểu các kết quả phân tích theo các cách khác nhau

Kết quả có sẵn trong các hình thức báo cáo phân tích định sẵn trên trang web của cơ cấu phân tích. Bạn có thể xem chúng trong các định dạng HTML hoặc PDF. Bạn cũng có thể tải về và lưu chúng lại.

 

Phân tích kết cấu

 

Phân tích kết cấu

 

Bạn có thể sử dụng trình xem cấu trúc 3D trong trình duyệt của bạn để khám phá các loại kết quả phân tích tĩnh và lực hấp dẫn. Bạn cũng có thể hiển thị các kiểu kết quả bổ sung và các kết quả chi tiết cho một phần tử. Nếu lỗi hoặc cảnh báo được báo cáo trong quá trình phân tích, bạn có thể xác định các yếu tố gây ra chúng trong trình xem.

 

Phân tích kết cấu

 

Phân tích kết cấu

 

Bạn có thể đồng thời hiển thị một số kiểu kết quả trong chế độ xem. Và chế độ xem chi tiết.

 

Phân tích kết cấu

 

Phân tích kết cấu

 

Kết quả phân tích có thể được khám phá một cách dễ dàng trong môi trường Revit. Công cụ Structural Results Manager và Results Exploration cho phép bạn khám phá kết quả tài liệu để bạn có được những kiến thức căn bản về hành vi cơ cấu. Có cái nhìn sâu sắc hơn trong củng cố và chi tiết kết quả. Dưa ra quyết định thiết kế phù hợp hơn.

 

Phân tích kết cấu

 

Phân tích kết cấu

 

Phân tích kết cấu

 

Hộp thoại Results Manager hiển thị danh sách gói kết quả có sẵn, cũng như tình trạng và vị trí của chúng. Các kết quả phân tích mà bạn thực hiện có thể được lưu trữ trong một số cách:

  • Cục bộ: trong dự án Revit.
  • Điều khiển từ xa: trên máy chủ điện toán đám mây. Trong trường hợp này, kích thước của gói cũng được chỉ định.
  • Trong dự án và trong các điện toán đám mây.

Phân tích kết cấu

 

Thực hiện phân tích dựa trên điện toán đám mây từ bên trong Revit. Giúp đơn giản hóa quá trình thiết kế và cung cấp các kết quả phân tích sớm và thông báo ý định thường xuyên.

 

Phân tích kết cấu

 

Phân tích cấu trúc cho Revit là một trong những công cụ trong bộ sưu tập Autodesk chuyên nghiệp cho AEC.

 

[Tìm hiểu về bộ sản phẩm AEC collection]

 

 

Biên dịch: Nguyễn Trang