Hotline 0947 707 307 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

Những khách hàng đã sử dụng Revit nói gì?

Kết quả hình ảnh cho revit 2017 logo

Reviews cho Revit

Phần mềm đã dùng: Autodesk Revit Architecture +  Autodesk Navisworks Manage + Autodesk BIM 360 Field.

Consigli Construction hoàn thành việc xây dựng ký túc xá sớm hơn dự định bằng cách sử dụng giải pháp Autodesk BIM. Sử dụng 3D walk-throughs và các mô hình thông minh giúp khắc phục sự cố và thao tác các dự án trước.

Reviews cho Revit

Reviews cho Revit

Legendre Group, là một công ty xây dựng của Pháp. Công ty sử dụng Revit trong hầu hết các dự án của mình. Đặc biệt, để xây dựng B line cho tàu điện ngầm Rennes của thành phố.

Reviews cho Revit

Reviews cho Revit

Phần mềm sử dụng: Autodesk Building Design Suite Ultimate.

BIM giúp làm giảm lãng phí nguyên liệu và tăng tốc độ xây dựng của các dự án chăm sóc sức khỏe.

Reviews cho Revit

Reviews cho Revit

Trung tâm Y tế MaineGeneral: Tinh giản xây dựng trong chăm sóc sức khỏe.

Trung tâm Y tế MaineGeneral sử dụng giải pháp Autodesk BIM cho tất cả mọi thứ. Từ thiết kế để quản lý vòng đời của các cơ sở chăm sóc sức khỏe của mình.

Reviews cho Revit

Reviews cho Revit

Phần mềm sử dụng: Autodesk Revit +  Autodesk Navisworks Manage +  Autodesk Ecotect Analysis + AutoCAD.

Nâng lên một tầm cao mới với BIM. Shanghai Tower dùng BIM cho thiết kế và xây dựng một trong những tòa nhà cao nhất thế giới.

Reviews cho Revit

Reviews cho Revit

Phần mềm sử dụng: Autodesk Revit.

Tích hợp xuất sắc. WASA / Studio A đã sử dụng Autodesk Revit để hỗ trợ thiết kế tích hợp của một cơ sở y tế mới ở Bronx.

Reviews cho Revit

 

 

Biên dịch: Nguyễn Hải Trang