Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

NASA sử dụng Recap 360 Pro và Revit
như thế nào?

NASA có tên tiếng anh đầy đủ là National Aeronautics and Space Administration, Cục Quản trị Không Gian và Hàng Không Quốc gia Hoa Kì, với quy mô vô cùng lớn, là một trong những cơ quan được chính phủ Hoa Kì coi trọng nhất.

NASA  có trách nhiệm thực thi chương trình thám hiểm không gian và nghiên cứu ngành hàng không vũ trụ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu NASA chỉ mất 4 tuần với Recap 360 Pro để làm việc họ muốn thay vì mất đến 16 tuần như thường lệ.

NASA sử dụng Recap 360 Pro và Revit

Các thiết bị phức Hypersonic, ban đầu có tên là Phòng thí nghiệm khí động lực, được lắp đặt sớm nhất của NASA với nhiều đường hầm gió Hypersonic. Đối với Các đường hầm khác nhau sử dụng không khí và sau đó là các khí cụ thể, đặc biệt là heli và nitơ, để điều tra vấn đề khí động học và aerothermodynamic ở chế độ bay trên các dải tốc độ Mach 5. Các đường hầm cốt lõi của cơ sở đã được xả đáy kiểu đường hầm hỗ trợ bởi hệ thống khác biệt áp suất thông thường.

Thực hiện với:

 • Máy quét Faro Focus 3D Laser
 • Autodesk Recap Pro
 • Autodesk Revit
 • Quy trình bước
 • 544 bản quét laser
 • Targetless
 • Mô hình hóa kết cấu thép và các yếu tố kiến trúc khác trong Revit
 • Phân phối: cho các tập tin công việc downstream

Kết quả:

 • Vẽ chính xác như được xây dựng phức hệ 1247
 • Giảm đáng kể quy trình công việc từ 16 tuần xuống còn 4 tuần
 • Đăng ký target-less tại chỗ tiến hành trong quá trình quét khiến cho nó nhanh chóng và dễ dàng hơn
 • Những điểm không mong muốn sẽ được “làm sạch” từ trình quét
 • Phân phối sản xuất để sử dụng trong công việc downstream