Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

Đây là tất cả mọi thứ bạn cần biết về các lợi ích trong bản cập nhật đầu tiên của AutoCAD và AutoCAD LT 2018 cho các khách hàng đăng ký và bảo trì. Nếu bạn đang sử dụng giấy phép đăng ký hoặc kế hoạch bảo dưỡng AutoCAD 2018 hoặc AutoCAD LT 2018, bạn sẽ tự động có quyền truy cập vào Bản cập nhật AutoCAD 2018.1 vừa được phát hành thông qua ứng dụng Autodesk Desktop!

Bản cập nhật AutoCAD 2018.1 cung cấp các cải tiến và công cụ phần mềm mới để đơn giản hóa luồng công việc và nâng cao năng suất. Để giúp bạn nhanh chóng xác định các tính năng mới trong giao diện người dùng, hãy đảm bảo rằng tùy chọn “Highlight New Features” trong trình đơn Help menu

Bản cập nhật AutoCAD 2018.1 và AutoCAD LT 2018.1

Views and Viewports

Các cải tiến trong bản Cập nhật AutoCAD 2018.1 với chế độ xem bố cục dễ dàng hơn bao giờ hết! Đơn giản chỉ cần chọn new view gallery và đặt nó vào layout.

Bản cập nhật AutoCAD 2018.1 và AutoCAD LT 2018.1

Layer Property Overrides

Các cải tiến cho Trình Layer Property Overrides dễ dàng hơn để xác định overrides và khôi phục lại các giá trị mặc định của chúng. Và bạn có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với các lớp và thuộc tính lớp Xref được khôi phục Xref.

Bản cập nhật AutoCAD 2018.1 và AutoCAD LT 2018.1

Improved 3D Navigation Performance

Tốc độ chuyển hướng của mô hình 3D tiếp tục cải thiện với bản Cập nhật AutoCAD 2018.1. Hiệu suất đồ hoạ 3D cho các kiểu hình ảnh Wireframe, Realistic, và Shaded visual styles tăng lên đáng kể, tùy thuộc vào nội dung của các tệp DWG được kiểm tra. Đo lường hiệu suất khung hình / giây trong sáu mô hình chuẩn lớn, hiệu suất trung bình của FPS trong AutoCAD 2018 Cập nhật nhanh hơn 175 phần trăm so với FPS trong AutoCAD 2017 và 37 phần trăm nhanh hơn (1,37x) so với AutoCAD 2018 trước khi cập nhật). Để có kết quả tốt nhất, sử dụng các kiểu hình ảnh 3D này ở trạng thái mặc định của chúng trên một máy 64-bit với một card đồ họa tương thích. Các lệnh mang lại lợi ích lớn nhất từ ​​những cải tiến hiệu năng này bao gồm những cải tiến được sử dụng nhiều nhất: 3DORBIT, ZOOM, PAN, và VSCURRENT.

High Resolution (4K) Monitor Support

Hỗ trợ cho màn hình có độ phân giải cao tiếp tục cải thiện trong bản cập nhật AutoCAD 2018.1. Hơn 200 hộp thoại và các yếu tố giao diện người dùng khác được cập nhật để đảm bảo trải nghiệm xem tốt nhất có thể trên màn hình 4K trở lên. Chỉ cần một vài ví dụ bao gồm hộp thoại Edit Layer State và Insert Table cũng như trình soạn thảo Visual LISP.

Performance Enhancements

Cung cấp những cải tiến hiệu suất đáng kể cho các bản vẽ với các phông chữ SHX còn thiếu.

Standards Checking

Các thuộc tính loại đường tùy chỉnh được hỗ trợ khi kiểm tra STANDARDS với nhiều định nghĩa kiểu đường tuỳ chỉnh trong bản vẽ.

Object Selection

Được hỗ trợ khi trimming or extending lines trên mặt phẳng UCS hiện tại.

Xem video giới thiệu dưới đây: