Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

Đảm bảo Quý Khách hàng được cập nhật thông tin để lên kế hoạch ngân sách hợp lý trang bị phần mềm, AROTECH xin thông báo:

THÔNG BÁO TĂNG GIÁ CÁC SẢN PHẨM AUTODESK BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 3/2021

Mức tăng giá: 5% các sản phẩm Autodesk

Thời gian áp dụng: bắt đầu từ 23.3.2021

Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua mới