Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

Autodesk sẽ thực hiện Chương trình khuyến mại Flash Sales trên toàn ASEAN từ ngày 24 tháng 2 năm 2021 đến ngày 4 tháng 3 năm 2021.

Các sản phẩm liên quan và chiết khấu như sau:

Sản phẩm: AutoCAD IST, AutoCAD LT (+ Mac), Revit LT Suite
1. 15% off SRP for New AutoCAD Annual Subscription (Single-user)
2. 20% off SRP for New AutoCAD 3-Year Subscription (Single-user)
3. 10% off SRP for New AutoCAD LT Annual Subscription (Single-user)
4. 15% off SRP for New AutoCAD LT 3-Year Subscription (Single-user)
5. 10% off SRP for New Revit LT Suite Annual Subscription (Single-user)
6. 15% off SRP for New Revit LT Suite 3-Year Subscription (Single-user)

Xin thông báo đến Quý Khách hàng cập nhật và chuẩn bị ngân sách mua sắm!