Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn
Autodesk sẽ thực hiện Chương trình khuyến mại Flash Sales trên toàn ASEAN từ ngày 6 tháng 4 năm 2021 đến ngày 14 tháng 4 năm 2021.

Các sản phẩm liên quan và chiết khấu như sau:

Sản phẩm: AutoCAD IST, AutoCAD LT (+ Mac), Revit LT Suite

Chiết khấu:

  1. 15% off SRP for New AutoCAD Annual Subscription (Single-user)
  2. 20% off SRP for New AutoCAD 3-Year Subscription (Single-user)
  3. 10% off SRP for New AutoCAD LT Annual Subscription (Single-user)
  4. 15% off SRP for New AutoCAD LT 3-Year Subscription (Single-user)
  5. 15% off SRP for New Revit LT Suite Annual Subscription (Single-user)
  6. 20% off SRP for New Revit LT Suite 3-Year Subscription (Single-user)