Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

Arotech xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng CTKM của Autodesk dành cho thị trường Việt Nam từ 09/07 – 24/07/2018.

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ CHO ĐƠN HÀNG LỚN 

(Tối thiểu cho 5 bộ AutoCAD 2019 hoặc 10 bộ AutoCAD LT)

Điều kiện tham gia

a.       Thời gian áp dụng: Từ 09/07/2018 đến 24/07/2018

b.      Sản phẩm áp dụng: Chỉ áp dụng cho sản phẩm mua mới cho AutoCAD và AutoCAD LT bản single-user và hàng năm ( New + Single –user + Annual Term)

c.       Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng sử dụng sản phẩm Autodesk (End-user)

d.      Đơn hàng áp dụng là đơn hàng riêng lẻ và không có thêm các sản phẩm khác

e.      Không áp dụng với chương trình khuyến mãi khác của Autodesk (Ví dụ: Chương trình Legacy)

f.        Tất cả các quyết định của Autodesk là cuối cùng và không thể thay đổi.

g.       Autodesk có toàn quyền hủy bỏ, chỉnh sửa các điều khoản khuyến mãi bất cứ khi nào mà không cần thông báo hay với bất kì lý do nào. Giá bán Autodesk tùy thuộc vào sự thay đổi.

Giá trị giảm giá

AutoCAD      
Số lượng mua >= 5 bộ >= 10 bộ >= 15 bộ
Giảm giá 8% 13% 18%
AutoCAD LT           
Số lượng mua >= 10 bộ >= 15 bộ >= 20 bộ
Giảm giá 8% 13% 18%