Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn
So sánh Recap 360 và Recap 360 Pro

So sánh Recap 360 và Recap 360 Pro

So sánh Recap 360 và Recap 360 Pro về các tính năng Tổng quan so sánh Recap 360 và Recap 360 Pro : Recap 360 giúp nhập, xem và chuyển đổi thực tế các đối tượng vào các point clouds cho mô hình thiết kế. Hợp tác làm việc để đo lường, tag, và chú thích các mô hình với...